Home // Educatie // Voortgezet onderwijs // Vragenrondje

Vragenrondje

Om een museumbezoek gestructureerd te laten verlopen, of om te zorgen dat leerlingen tijdens een bezoek alle zalen bekijken, is een vragenrondje ontwikkeld. Het rondje is bedoeld als aanvulling op een bezoek met de rondleiding Verboden Toegang, maar er is ook een uitgebreidere versie beschikbaar voor overige groepen.

Indien u met een grote groep de rondleiding Verboden Toegang wilt boeken, kan het zijn dat we de groep moeten splitsen. De groep die niet met de rondleiding bezig is, kan door middel van het vragenrondje de museumzalen bekijken die met de rondleiding niet worden bezocht.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 29 en 30 behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
voortgezet onderwijs

Groepsgrootte
maximaal 30 leerlingen (meer in overleg)

Duur
ca. 45 minuten

Kosten
0,50 extra per leerling bij de toegangsprijs of prijs voor een rondleiding

Reserveren
Online reserveringsformulier voortgezet onderwijs

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl)
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl)