Missie en beleid

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor de natuur en de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van vergelijkbare musea onderscheidt Het Natuurhistorisch zich door een dynamisch collectie- en verzamelbeleid, een actieve onderzoekspoot en door een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur. motto: Het Natuurhistorisch verrijkt je kijk en blijft verbazen.

Het Natuurhistorisch is het enige museum in zijn soort in Rotterdam, in de regio Rijnmond en zelfs in de zuidelijke vleugel van de Randstad, de zogenaamde Metropoolregio. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur – in de meest brede zin van het woord – in onze sterk verstedelijkte Rotterdamse / Metropool regio (en de rest van de wereld), waarbij met nadruk ook het geologische verleden wordt betrokken. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en het bevorderen van een verantwoorde wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek en informatie op het gebied van (stads)natuur, natuurhistorie en levenswetenschap. Het museum is al een kleine eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de nationale natuurhistorische museumwereld. 

Het beleid van het museum is verwoord in het beleidsplan 2013-2016, getiteld 'Het Natuurhistorisch, een stadsmuseum vol kennis' (PDF).  Het (oude) Beleidsplan 2009-2012 is  hier te downloaden.


Jaarverslagen worden gepubliceerd in ons museumtijdschrift Straatgras en zijn hier te downloaden.