Museumpublicaties

Het museum kent drie publicatiereeksen: het publiekstijdschrift Straatgras (sinds 1989), het wetenschappelijke jaarbericht Deinsea (sinds 1994) en de Stadsecologische Reeks (sinds 1994, onregelmatig verschijnend). De inhoud van Straatgras en Deinsea staat bijna volledig digitaal (in PDF) op deze website. De boeken uit de Stadsecologische Reeks zijn uitsluitend als hard-copy te bestellen. 

Straatgras
Deinsea
Stadsecologische reeks