Home // Het museum // Voor de pers // Persfoto's // Persfoto's Vliegenmeppers

Persfoto's Vliegenmeppers - de collectie Iza van Riemsdijk

> Iza van Riemsdijk bij een deel van haar vliegenmepperverzameling. Foto Het Natuurhistorisch

> Vliegenmeppers uit de collectie van Iza van Riemsdijk. Foto Het Natuurhistorisch

> Dode huisvliegen (Musca domestica). Foto Het Natuurhistorisch

> Detail uit vliegenmepper 'Give the fly a chance'. Foto Het Natuurhistorisch

Alle vliegenmeppers: Collectie Iza van Riemsdijk, Rotterdam