Home // Collectie // Collectie database

De collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam telt 363.200 objecten/monsters. Deze wetenschappelijke collectie is beschikbaar voor onderzoek. Registratie vindt plaats in een geautomatiseerde database voor natuurhistorische voorwerpen, CB3.0 genaamd. Deze database is online raadpleegbaar. Inmiddels zijn ongeveer 295.000 records ingevoerd.

De online NMR collectie-database wordt regelmatig geactualiseerd. De huidige aantallen per deelcollectie zijn ongeveer: vogels 4400; zoogdierresten (fossiel) 11.200; zoogdieren (recent) 3300; reptielen en amfibieën 425, vissen 1450; spinnen, duizendpoten en miljoenpoten 1000; weekdieren (schelpen) 80.750; kreeftachtigen 1400; insecten 144.000;  overige (meest mariene) invertebraten 750; planten 11.500; mossen 3500. De getallen betreffen de aantallen records in de database; een 'record' kan één item zijn of een 'monster' bestaande uit meerdere items/exemplaren. 

Zoeken in de online NMR collectie-database: klik hier.

De online collectie-database van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is gebaseerd op de collectieregistratie software CB3.0 ontwikkeld door Frans Slieker en werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF), met technische ondersteuning van SilverBiology (Biodiversity Informatics Services & Solutions). De online collectie-database is opgenomen in het GBIF network.

Voorwaarden en restricties van het gebruik van de online collectie-database: klik hier