Home // Collectie // Over de collectie // Herkomst

Herkomst

De herkomst van de collectie is wereldwijd, maar elke deel collectie heeft vaak een specifiek herkomstgebied dat samenhangt met de bron van de collectie (degene die de collectie heeft bijeengebracht en aan het museum schonk). Zo bestaat de collectie opgezette vogels uit soorten die in Nederland gevonden zijn, de wespen, mieren en bijen komen grotendeels uit Zuid-Amerika en de fossiele zoogdieren uit de Noordzee. De schelpen komen uit alle windstreken, maar de fossiele schelpen zijn weer voor het grootste deel afkomstig uit enige groeven in de Achterhoek (Gelderland) en de havenbekkens van Antwerpen. Het herbarium is zuiver Nederlands, met als belangrijk zwaartepunt de stadsflora van Rotterdam. Voormalig Nederlands Indië is goed vertegenwoordigd onder de vindplaatsen van vlinders en schelpen.