Home // Collectie // Over de collectie // Omvang

Hoe groot is de collectie?

Eind 2010 telde de collectie van Het Natuurhistorisch ongeveer 390.000 natuurhistorische eenheden. Door voortgaande digitalisering werd dit getal in 2018 bijgesteld naar 363.200. Dit aantal betreft monsters / voorwerpen met dezelfde vindplaats- en vinddatum, ook wel een collectie-eenheid genoemd. De aantallen afzonderlijke voorwerpen liggen vele malen hoger. De circa 390.000 collectie-eenheden vertegenwoordigen ongeveer 20.000 biologische soorten planten en dieren. Ook de grootte van collectiestukken loopt erg uiteen. Zo passen er met gemak 500 mieren in een laatje en neemt het skelet van een potvis een hele hal in beslag. 

De afgelopen dertig jaar is de collectie door een actief verzamelbeleid gestaag in omvang toegenomen. De telling in 1994 kwam op circa 250.000 collectie-eenheden. De grootste aanwas is gevormd door de verwerving van belangrijke privé-collecties insecten, schelpen, vogelschedels en –skeletten, (fossiele) zoogdieren, planten en mossen.

Belangrijke collectie-onderdelen zijn:
 
     6.300 skeletresten van fossiele zoogdieren (meest Pleistoceen)
     1.100 opgezette vogels 
     5.000 ongemonteerde vogelskeletten en losse schedels
     1.000 vogelbalgen
     200 opgezette zoogdieren
     600 zoogdierbalgen
     2.000 zoogdierskeletten en losse schedels
     200 zoogdieren op alcohol
     2.500 vissen (op alcohol), haaien en roggeneieren
     330 reptielen en amfibieën op alcohol
     80.000 kevers
     66000 mieren, wespen en bijen
     140.000 vlinders
     1.500 spinnen op alcohol
     1.500 krabben en kreeften (meest op alcohol)
     43.000 gastropoden (slakkenhuizen)
     23.000 tweekleppige schelpen
     10.000 herbariumbladen (hogere planten)
     3500 mossen
     1000 stenen en mineralen
     1000 monsters foraminiferen
     550 zeesterren en zee-egels
 
Van het merendeel van het materiaal is bekend waar, wanneer en door wie het gevonden/verzameld is; ook is de soort waartoe het object behoort bekend. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor de opname van stukken in de collectie. Voorzien van deze zogenaamde 'vindplaatsgegevens' heeft een collectie het oormerk 'wetenschappelijk' en kan hij voor onderzoek gebruikt worden, bijvoorbeeld op het gebied van systematiek & taxonomie, (vergelijkende) anatomie en biogeografie.

NMR9989-0932 Hop
NMR9930-38915 Chlamys islandica
NMR9991-0132 Macroglossus minimus booensis