Home // Collectie // Over de collectie // Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek dat de collectie als basis heeft, valt uiteen in twee zwaartepunten:
(1) onderzoek aan de regionale (zoogdier)fossielen (bijvoorbeeld uit boringen en het Maasvlakte- en Oosterschelde materiaal);

(2) onderzoek door collectiebeheerders aan de collectie of aan collectie-gerelateerd materiaal.

(1) Voor paleontologisch onderzoek is een natuurhistorisch museum bij uitstek geschikt. Het is een vorm van onderzoek - en zeker geldt dat voor onderzoek aan fossiele zoogdieren - die weinig laboratoriumfaciliteiten vereist en die sterk collectiegebonden is. De Rotterdamse regio levert veel fossielen uit de periode van ca. 2 miljoen jaar geleden tot nu. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft honorair onderzoekers die zich bezighouden met zoogdierpaleontologie: D. Mol en dr. J.W.F. Reumer. Verder zijn de honorair conservatoren (K. Post & dr E.J.O. Kompanje: fossiele orka's en andere walvisachtigen) actief met het onderwerp bezig. Honorair onderzoeker drs H. Diependaal werkt aan de fossiele vissen van Winterswijk.

(2) Het onderzoek door enkele van de honorair conservatoren en onderzoekers wordt regelmatig in tijdschriften en boeken gepubliceerd, en betreft onder andere taxonomisch keveronderzoek (ing. B.J. van Vondel), malacologisch onderzoek (ook voornamelijk taxonomisch, F.J.A. Slieker), onderzoek aan walvisachtigen (onder andere pathologie, dr E.J.O. Kompanje), onderzoek naar Indo-Australische vleermuizen (Pteropodidae, dr E.J.O. Kompanje & C.W. Moeliker) en vogelonderzoek op het gebied van grootpoothoenders (dr C.J.Heij & J.N.J. Post) en de vliegenvangerfamilie Monarchidae (C.W. Moeliker).

Bruijn's Brush-turkey (Aepypodius bruijnii), female, complete head preserved in alcohol, collection Natuurhistorisch Museum Rotterdam, NMR 9989-01605. (photo: Hans van Middelkoop)