Home // Educatie // Basisonderwijs

Museumlessen basisonderwijs

Voor elk niveau is er een passend museumlesprogramma. De meeste lessen zijn opgebouwd uit een korte inleiding, waarna de leerlingen zelf gericht op ontdekkingstocht door het museum gaan. 

groep 1 t/m 3          > museumles 'Kleine bever en de echo' 
groep 1 t/m 3          > museumles 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'
groep 3                   > museumles 'Letterbeesten' 
groep 3/4                > museumles 'Wie is de dief?'
groep 4 t/m 6          > museumles 'Hap, slik...weg!' 
groep 5 en 6           > museumles 'Wat Zeggie'
groep 6 t/m 8          > museumles 'Wereldnatuur' 
groep 7 en 8            > museumles 'Magere Hein & co'
groep 7 en 8            > museumles 'Ice Age'
speciaal onderwijs   > museumles 'De trukendoos'

Reserveren
Online reserveringsformulier basisonderwijs
of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers     (010-2660465  stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl

Busvervoer
Vanaf schooljaar 2018-2019 is busvervoer naar het museum voor Rotterdamse basisschoolleerlingen tegen sterk gereduceerd tarief te boeken via Buzz010. Kijk voor meer informatie op www.buzz010.nl.

 

Uitleencollectie
ten behoeve van lessen over natuur op school

Leren doe je samen
Het Natuurhistorisch neemt deel aan een landelijk project ter bevordering van wetenschapseducatie in het basisonderwijs. Dertien natuurhistorische instellingen uit heel Nederland zijn betrokken bij deze educatieve samenwerking. Het doel is om door middel van een grote inventarisatie, kennisdeling, pilots, trainingen en educatieve activiteiten de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen. Lees hier meer.