Home // Educatie // Basisonderwijs // groep 4 t/m 6 » Hap, slik...weg!

Hap, slik....weg!

De leerlingen onderzoeken schedels en gebitten, voelen aan scherpe kiezen, tillen een zware ribbelkies op en ontdekken welke kiezen ze zelf hebben.

Doelgroep
groep 4 t/m 6

Duur
90 minuten

Kosten 
€ 2,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Inhoud
Tijdens de inleiding van deze les krijgen de leerlingen in groepjes een collectiestuk dat ze gaan onderzoeken. Wat is het, wat hebben de dieren ermee gedaan en wat valt er nog meer aan te onderzoeken?
Het blijken tanden, kiezen en schedels van vlees-, planten- en alleseters te zijn! Tijdens de daaropvolgende speurtocht door het museum leren ze alles over de samenstelling van de verschillende soorten gebitten en het bijpassende voedsel. Ze komen langs gevaarlijke vleeseters, indrukwekkende planteneters en ontdekken een dier zonder tanden in de bovenkaak.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 40, 41, 49 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Reserveren
Online reserveringsformulier basisonderwijs

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl