Home // Educatie // Basisonderwijs // groep 6 t/m 8 » Wereldnatuur

Wereldnatuur

Handige trucjes? Bij deze les ontdekken de leerlingen ze bij verschillende dieren.

Doelgroep 
groep 6 t/m 8

Duur
90 minuten

Kosten
€ 2,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Inhoud
Zelf botten wegen, huiden voelen, vlinders indelen, fossielen onderzoeken en gebitten sorteren! Met behulp van onderzoekskisten gaan de leerlingen aan de slag en onderzoeken ze hoe dieren zich aan hun omgeving aangepast hebben. Elke kist heeft zijn eigen thema, zoals het skelet, gebitten, snavels, uitgestorven diersoorten en schutkleuren.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 33, 39, 40, 41, 49 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Reserveren
Online reserveringsformulier basisonderwijs

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl