Home // Educatie // Voortgezet onderwijs

Museumlessen voortgezet onderwijs

Voor elk niveau is er een passend museumlesprogramma. De meeste lessen zijn opgebouwd uit een korte inleiding, waarna de leerlingen zelf gericht op ontdekkingstocht door het museum gaan.

Onderbouw
> Ordening
   een les over indeling van de grote soortenrijkdom op aarde
> Tot op het bot
   een les over botten en skeletten
Komt een vos bij de snackbar 
   een museumles over de verschillende typen natuur in de stad
Horen met je...zwemblaas?!
   ontdek de werking en het nut van zintuigen bij dieren én mensen
Darwin en evolutie
   een les over Darwin en de evolutietheorie
> Sporen in het landschap
   vakoverstijgende les over landschap en biodiversiteit
> Natuur is overal
   een buitenles over en in de stadsnatuur
Vragenrondje
   ter aanvulling op 'Verboden Toegang' of als eigen gestructureerd bezoek

Bovenbouw
> Leven met leven
   een les over de verschillende manieren waarop soorten met elkaar samenleven
> Sporen in het landschap
   vakoverstijgende les over landschap en biodiversiteit
Audiotour Evolutie en biodiversiteit 
   met diepgang over natuurlijke selectie, convergentie, divergentie

Alle leerjaren
Verboden toegang? Niet voor jou!
   een begeleid bezoek aan de (niet voor bezoekers geopende) collectiedepots
Rondleiding 
   met een museumwerker door het museum

Reserveren
Online reserveringsformulier voortgezet onderwijs
of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers     (010-2660465  stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl

Uitleencollectie
  ten behoeve van lessen over natuur op school