Home // Educatie // Voortgezet onderwijs // Horen met je...zwemblaas?!

Horen met je... zwemblaas?!

Waarom verdwaalt een mol niet ondanks zijn slechte ogen? Hoe werkt het sonarsysteem van een vleermuis? Hoe horen dieren onder water en werken vliegenogen net zo als die van ons? Wel eens de tong van een konijn onder de loep genomen? In deze museumles ontdekken leerlingen de werking en het nut van zintuigen bij dieren én mensen. Met gerichte vragen komen ze in het museum dieren met verschillende zintuigen tegen. Kijkend door de microscoop blijkt dat zintuigen zelf ook machtig interessant zijn.

Doel
inzicht krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen zintuigen van verschillende dieren en de mens

Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 29, 30, 32 en 34 behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
onderbouw voortgezet onderwijs

Groepsgrootte
maximaal 25 leerlingen (meer in overleg)

Duur
90 minuten

Kosten
€ 4,50 per leerling, begeleidende docenten gratis. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen.

Reserveren
Online reserveringsformulier voortgezet onderwijs

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl)
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl)