Home // Educatie // Voortgezet onderwijs // Komt een vos bij de snackbar

Komt een vos bij de snackbar

Stadsnatuur zoals kleine parkjes, braakliggend terrein en sloten zijn in iedere stad te vinden.
In deze museumles worden verschillende typen natuur in de stad toegelicht. Na een inleiding gaan de leerlingen zelf in groepjes op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen als: Welke soorten zijn er in de stad te vinden? Is stadsnatuur alleen maar leuk of zijn er ook nadelen? Hoe komen nieuwe soorten in de stad terecht, hoe passen ze zich aan aan een stadse omgeving en komt een vos echt wel eens bij de snackbar? Wat doet de Rotterdamse natuur met afval? Beleving en tastbare voorbeelden maken deze les aansprekend.

Doel
inzicht krijgen in natuur die in de stad te vinden is en welke veranderingen planten en dieren in de stad ondergaan

Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 20, 29, 30, 31, 36 en 42 behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
onderbouw vmbo/havo/vwo

Groepsgrootte
maximaal 25 leerlingen (meer in overleg)

Duur
90 minuten

Kosten
€ 4,- per leerling, begeleidende docenten gratis. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen.

Reserveren
Online reserveringsformulier voortgezet onderwijs

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl)
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl)