Home // Educatie // Voortgezet onderwijs // Ordening

Ordening

De biodiversiteit op aarde is groot. Goed begrijpen wat organismen verbindt en onderscheidt helpt bij het nadenken over de plaats en betekenis van soorten in de natuur en de relatie met de mens. Aan de hand van de vier rijken (dieren, planten, schimmels en bacteriën) worden de leerlingen meegenomen door de zalen van het museum. De opdrachten, vragen en een spel dragen bij aan het besef van de enorme rijkdom aan verschijningsvormen en de relatie tussen soorten.

Doel
Inzicht geven in de enorme diversiteit aan soorten op aarde en hoe deze worden ingedeeld. Deze les sluit aan bij kerndoelen 27, 29, en 31 behorend bij het 'Besluit kerndoelen onderbouw VO', opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
havo/vwo 1 en 2, vmbo 3

Groepsgrootte
maximaal 30 leerlingen (meer in overleg)

Duur
75 minuten

Kosten
€ 4,- per leerling, begeleidende docenten gratis.

Reserveren
Online reserveringsformulier voortgezet onderwijs 

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl)
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl