Home // Educatie // Voortgezet onderwijs // Sporen in het landschap

Sporen in het landschap

In deze les staan landschap en biodiversiteit centraal. Biodiversiteit, in de zin van rijkdom aan planten en dieren, en veranderingen in het landschap worden naast elkaar gelegd aan de hand van onze eigen collectiestukken, schema’s en een aantrekkelijk vormgegeven opdrachtenblad. Zo gaan leerlingen aan de slag met een tijdlijn en fossielen van Nederlandse bodem, komen ze erachter hoe de kiezen van bepaalde mammoeten uitstekend pasten bij het leven op bijvoorbeeld een steppe, leggen ze verschillende vogelpoten naast elkaar, ervaren ze hoe aanpassingen aan veranderende leefomgevingen plaatsvinden op het niveau van soort of orde, komen ze rudimentaire botten van walvissen en dolfijnen tegen en onderzoeken ze hoe plantenresten bewaard blijven in de bodem, soms wel miljoenen jaren lang! Al met al een les met meerdere raakvlakken waarbij aandacht is voor biologie en aardrijkskunde. 

Doel
Inzicht geven in het ontstaan en veranderen van landschappen en de bijbehorende levende- en niet levende natuur. Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 38, en 40 behorend bij het 'Besluit kerndoelen onderbouw VO', opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
tweede, derde en vierde leerjaar van havo en vwo, derde en vierde jaar vmbo

Groepsgrootte
maximaal 25 leerlingen (meer in overleg)

Duur
90 minuten

Kosten
€ 4,- per leerling, begeleidende docenten gratis. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen.

Reserveren
Online reserveringsformulier voortgezet onderwijs

of telefonisch/e-mail via:
Shirley Jaarsma (010-2660462 jaarsma(at)hetnatuurhistorisch.nl)
Liset Stoffers     (010-2660465 stoffers(at)hetnatuurhistorisch.nl