Pleistoceen

De geologische geschiedenis van de Aarde is samengevat in deze stratigrafische tabel. Voor het Pleistoceen zijn de temperatuur-schommelingen in Noordwest-Europa weergegeven. Deze lijn geeft een indruk van de klimaatwisselingen in dit gebied. Het Pleistoceen was een periode waarin ijstijden (glacialen) optraden, afgewisseld met warmere perioden (interglacialen). Ook het landschap veranderde daardoor steeds en verschillende diergroepen wisselden elkaar af. Er evolueerden nieuwe soorten, andere soorten stierven uit. De wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) leefde in het Laat Pleistoceen. Hij is geëvolueerd uit de steppenmammoet (Mammuthus trogontherii) van het Midden Pleistoceen, die weer de zuidelijke mammoet (Mammuthus meridionalis) van het Vroeg Pleistoceen als voorvader had.