Home // Exposities // Verwacht // Vaccineren Ja!/Nee?

Vaccineren Ja!/Nee? - een prikkelende tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ gaat in op veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat en injecteert iedereen met wetenschappelijk onderbouwde, feitelijke informatie om daarmee een goed geïnformeerde keuze te maken. Bezoekers kiezen ‘ja - prima’ of ‘nee - liever niet’ en komen elkaar weer tegen bij het groepsimmuniteit-spel dat laat zien waar het bij vaccinatie om draait: de gezondheid van ons allemaal. De tentoonstelling, geproduceerd in samenwerking met de afdeling Viroscience van het Erasmus MC, duurt van 1 december 2019 t/m 7 juni 2020.

Sinds de eerste toepassing van vaccinatie tegen pokken door Edward Jenner in 1796 zijn er vaccins voor infectieziekten zoals polio, mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus ontwikkeld. Na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 is het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland enorm gegroeid, en zijn vele duizenden ziekte en -sterfgevallen voorkomen. Maar tegenwoordig daalt de vaccinatiegraad. Uit onderzoek blijkt dat in Europa nog slechts 50-60% van de mensen vertrouwen heeft in vaccinatie, vergeleken met 79% in de rest van de wereld.

Er woedt een verhit vaccinatiedebat, waarbij vaak vergeten wordt dat iedereen eigenlijk hetzelfde doel voor ogen heeft, ongeacht of je nu wel of niet voor vaccinatie kiest: het beste voor je kinderen.

Waar vroeger het vaccinatieadvies van artsen en de overheid gevolgd werd, is dat nu niet meer zo vanzelfsprekend. We willen ons zelf goed informeren en daarvoor verschillende bronnen raadplegen. Dat is niet gemakkelijk. Op internet is een overweldigende hoeveelheid tegenstrijdige informatie te vinden. Hoe maken we de beste afweging en de juiste keuze?

In de tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ gaat Het Natuurhistorisch samen met het Erasmus MC in op veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat om iedereen, met wetenschappelijk onderbouwde informatie te helpen de fabels van de feiten te scheiden en een goed geïnformeerde keuze te maken.

De tentoonstelling duurt van 1 december 2019 t/m 7 juni 2020.

Inentingsboekje van museumdirecteur Kees Moeliker (1960).