Home // Het museum // Nieuws // Charles Darwin leed aan Lyme

Charles Darwin leed aan de ziekte van Lyme

'Many bad attacks of sickness'.

[3 januari 2019]  Over de kwalen waar Charles Darwin aan leed, is veel geschreven. Hoewel de huidige medische wetenschap het zonder de patiënt zelf moet stellen, is in het rijke Darwin-archief veel informatie te vinden waarmee zijn gezondheidstoestand te reconstrueren is. Hij schreef vaak en tot in het kleinste detail over zijn aandoeningen. In een kortgeleden gepubliceerd artikel in Deinsea, het wetenschappelijke online tijdschrift van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, komen Erwin Kompanje en Jelle Reumer tot een nieuwe diagnose: Darwin leed aan de ziekte van Lyme, een besmetting met de Borrelia-bacterie die wordt overgedragen door een teek.

Gebeten door een Britse teek
Darwin zou dus niet tijdens zijn legendarische reis met de Beagle een akelige tropische ziekte hebben opgelopen, naar simpelweg door een Britse teek gebeten zijn.

Kompanje en Reumer beargumenteren in Deinsea dat Darwins symptomen - ongecontroleerde spiertrillingen, rode uitslag in zijn gezicht die snel opkomt en weer verdwijnt, aanhoudende angsten, kortademigheid, slapte, veelvuldig braken en darmklachten - stuk voor stuk passen bij de diagnose (neuro)borreliose.

Andere mogelijke diagnosen, zoals de ziekte van Chagas of een aandoening waarbij energie-omzettende mitochondriën in zijn lichaamscellen waren aangetast, achtten zij minder plausibel. Waarom is (open access) na te lezen in:

Kompanje, E.J.O. & Reumer, J.W.F. 2018 - ‘Many bad attacks of sickness’ – Did Charles Darwin suffer from chronic borreliosis? - DEINSEA 18: 6 - 12 [published 28 December 2018]