Home // Het museum // Organisatie // Missie en beleid

Missie en beleid

Missie - Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een laagdrempelig museum voor alle leeftijden gericht op de (stads)natuur, natuurhistorie en het geologische verleden van de regio Rotterdam en daarbuiten. Met de collectie als basis biedt het museum middels kennis en educatie, publicaties, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur. Het museum zet daarbij een combinatie in van ernst en humor om waardering voor de natuur te kweken en het belang van mondiale biodiversiteit en de biodiverse stad te benadrukken.

Behalve de traditionele museale kernactiviteiten (bijeenbrengen, bewaren, beheren, bestuderen en exposeren van de collectie), richt Het Natuurhistorisch zich met zijn onderzoeksafdeling Bureau Stadsnatuur ook op zijn rol als natuurkennismakelaar en vraagbaak voor stadsbewoners, bestuurders en bedrijven. Vooral omdat de veranderende en groeiende stad - als biotoop - een steeds belangrijker leefgebied wordt voor mens, dier en plant.

Motto - Het Natuurhistorisch is een doodleuk museum dat blijft verbazen.

Positie - Het Natuurhistorisch is al een kleine eeuw actief in Rotterdam. Sinds 1988 gevestigd in het Museumpark, in het rijksmonument Villa Dijkzigt uit 1852, uitgebreid met een modern glazen paviljoen in 1996. Omringd door Kunsthal, Museum Boijmans van Beuningen, Het Nieuwe Instituut, Chabot Museum en Arminius vormt Het Natuurhistorisch de natuurlijke tak van het culturele hart van Rotterdam. Op nationale schaal is Het Natuurhistorisch een van de twaalf musea met een natuurhistorische collectie, verenigd in het samenwerkingsverband de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties.

Visie - De ambitie van Het Natuurhistorisch voor de lange termijn is het in een voor het publiek toegankelijk museumgebouw blijvend op niveau bewaren, aanvullen, beheren, bestuderen en exposeren van de natuurhistorische collectie die het museum (in casu de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam) in eigendom heeft. De collectie van het museum maakt deel uit van het nationaal natuurhistorisch erfgoed. Het museum wil blijven waar het is (Villa Dijkzigt in het Museumpark) en doen waar het goed in is: mensen van alle leeftijden en achtergrond informeren en verbazen over de diversiteit en veerkracht van de (stads)natuur, met de collectie én de kennis van Bureau Stadsnatuur als rijke bronnen. Met zijn activiteiten beoogt het museum ook promotie van aard- en biowetenschappen en (het bevorderen van) verantwoorde wetenschapscommunicatie. Gehuisvest in een gebouw dat klassieke en moderne architectuur naadloos met elkaar verbindt, combineren de sfeer en inrichting van Het Natuurhistorisch die van een klassiek natuurhistorisch museum en een eigentijds science center.

Beleid - Het beleid van het museum is verwoord in het beleidsplan 2017-2020, getiteld 'Het Natuurhistorisch, een doodleuk museum dat blijft verbazen' (PDF). 

Jaarverslagen - Jaarverslagen van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam zijn hier te downloaden.