Home // Het museum // Voor de pers // Persfoto's // Het Herbarium van Elie van Rijckevorsel