Zoeken

Letterbeesten

Welke dieren zitten verstopt onder het kleed? Aan de hand van gehusselde letters die de leerlingen in de juiste volgorde moeten zetten, raden zij zelf welke dieren zich verstoppen. Ze horen welk slim trucje elk dier heeft en natuurlijk mogen ze de opgezette dieren ook even voelen. Zo merken ze dat een egel echt prikt en dat een haai wel hele scherpe tanden heeft. Met een speciale letterkist gaan de leerlingen op pad en laten in het museum zien hoe goed ze al kunnen lezen en schrijven! 

Deze les sluit aan bij kerndoelen 40, 41 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
groep 3

Duur
90 minuten

Kosten
€ 3,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465