Letterbeesten

Welke dieren zitten verstopt onder het kleed? Aan de hand van gehusselde letters die de leerlingen in de juiste volgorde moeten zetten, raden zij zelf welke dieren zich verstoppen. Ze horen welk slim trucje elk dier heeft en natuurlijk mogen ze de opgezette dieren ook even voelen. Zo merken ze dat een egel echt prikt en dat een haai wel hele scherpe tanden heeft. Met een speciale letterkist gaan de leerlingen op pad en laten in het museum zien hoe goed ze al kunnen lezen en schrijven! 

Deze les sluit aan bij kerndoelen 40, 41 en 56 van de kerndoelen primair onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
groep 3

Duur
90 minuten

Kosten
€ 3,- per leerling, inclusief entree en lesmateriaal. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen. Begeleiders gratis.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publieksbegeleiding. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465 
Shirley Jaarsma 010 2660462 

Welkom in Het Natuurhistorisch!

Online reserveren met tijdslot is niet meer nodig
 

Vooraf online een ticket met een vaste starttijd boeken is niet meer nodig. Tickets kunnen 'gewoon' op het moment dat je het museum binnenloopt aan de museumbalie gekocht worden.

Lees hier welke coronamaatregelen nog gelden, en welke niet meer.

Op vrijdag 29 oktober is het museum van 19:00 - 21:30 open. Kom doodleuk griezelen!