Zoeken

Komt een vos bij de snackbar

Stadsnatuur zoals kleine parkjes, braakliggend terrein en sloten zijn in iedere stad te vinden.
In deze museumles worden verschillende typen natuur in de stad toegelicht. Na een inleiding gaan de leerlingen zelf in groepjes op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen als: Welke soorten zijn er in de stad te vinden? Is stadsnatuur alleen maar leuk of zijn er ook nadelen? Hoe komen nieuwe soorten in de stad terecht, hoe passen ze zich aan aan een stadse omgeving en komt een vos echt wel eens bij de snackbar? Wat doet de Rotterdamse natuur met afval? Beleving en tastbare voorbeelden maken deze les aansprekend.

Doel
Inzicht krijgen in natuur in de stad en ontdekken welke veranderingen planten en dieren in de stad ondergaan.
Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 20, 29, 30, 31, 36 en 42 van de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
onderbouw voortgezet onderwijs

Groepsgrootte
maximaal 30 leerlingen

Duur
90 minuten

Kosten
€ 5,50 per leerling, begeleidende docenten gratis. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465