Leven met leven

Een mier knaagt aan een grasspriet. Hij sjouwt een afgebeten stuk mee naar zijn kolonie, om een suiker-makende schimmel te voeden. Ondertussen klimt een medebewoner, bezeten door een parasiet, bovenin een plant. Daar eet een vogel hem op. Die vogel is bezig zijn jongen tegen predators te beschermen. Een vos is hem te slim af en één jong wordt een smakelijk avondmaal. Jaren later wordt de vos door ziekte geveld. Bacteriën, schimmels en beestjes zorgen dat zijn karkas weer netjes opgeruimd wordt. 

Tijdens de museumles ‘Leven met Leven’ gaan leerlingen aan de slag met vele en uiteenlopende manieren waarop leven met ander leven samenleeft: van concurrerende edelherten tot na-apende slangen. 

Doel
Inzicht krijgen in verschillende biotische interacties in de natuur én in het doen van ecologisch onderzoek. 
Deze les sluit aan bij het kernprogramma ‘Interactie’ van de kernprogramma’s voor biologieonderwijs van bovenbouw havo en vwo, opgesteld door het ministerie van OC&W. 

Doelgroep
bovenbouw havo & vwo

Groepsgrootte
maximaal 25 leerlingen (meer in overleg)

Duur
90 minuten

Kosten
€ 4,50 per leerling, begeleidende docenten gratis. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465