Zoeken

Sporen in het landschap

In deze les staan landschap en biodiversiteit centraal. Biodiversiteit, in de zin van rijkdom aan planten en dieren, en veranderingen in het landschap worden naast elkaar gelegd aan de hand van onze eigen collectiestukken, schema’s en een aantrekkelijk vormgegeven opdrachtenblad. Zo gaan leerlingen aan de slag met een tijdlijn en fossielen van Nederlandse bodem, komen ze erachter hoe de kiezen van bepaalde mammoeten uitstekend pasten bij het leven op een steppe, leggen ze verschillende vogelpoten naast elkaar, ervaren ze hoe aanpassingen aan veranderende leefomgevingen plaatsvinden op het niveau van soort of orde, komen ze rudimentaire botten van walvissen en dolfijnen tegen en onderzoeken ze hoe plantenresten bewaard blijven in de bodem, soms wel miljoenen jaren lang! Al met al een les met meerdere raakvlakken waarbij aandacht is voor biologie en aardrijkskunde. 

Doel
Inzicht krijgen in het ontstaan en veranderen van landschappen en de bijbehorende levende en niet levende natuur.
Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 38, en 40 van de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
havo/vwo 2, 3 en 4, vmbo 3 en 4

Groepsgrootte
maximaal 30 leerlingen

Duur
90 minuten

Kosten
€ 5,50 per leerling, begeleidende docenten gratis. U betaalt voor minimaal 10 leerlingen.

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465