Zoeken

Vragenrondje

Van het onderscheid tussen prooi- en roofdieren tot de echte walvisogen en van diverse fossiele kiezen uit het Pleistoceen tot de wetenschappelijke naam van de bever, tijdens het vragenrondje komt het allemaal aan bod. Voor een gestructureerd museumbezoek of om te zorgen dat leerlingen alle zalen bekijken, is het vragenrondje een perfect houvast. 

Het rondje is uitermate geschikt voor een zelfstandig bezoek, en kan ook gedaan worden als aanvulling op de rondleiding Verboden Toegang. Grote groepen kunnen gesplitst beurtelings het vragenrondje en de rondleiding doen.

Deze les sluit aan bij kerndoelen 29 en 30 behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Doelgroep
onderbouw voortgezet onderwijs

Groepsgrootte
maximaal 30 leerlingen (meer in overleg)

Duur
ca. 45 minuten

Kosten
1,00 extra per leerling bij de toegangsprijs of prijs voor een rondleiding

Reserveren

Museumles reserveren of meer informatie?
Doe hier je aanvraag voor een reservering of neem contact op met de afdeling educatie & publiek. 

reserveringsformulier

educatie@hetnatuurhistorisch.nl
Liset Stoffers 010 2660465