Geologielezingen najaar 2019

De Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA) organiseert ook in het najaar een reeks geologielezingen in het museum. De lezingen vinden plaats in de Hoboken Salon van het museum en beginnen stipt om 14:00 uur. Aanmelden is niet nodig. De lezingen zijn gratis toegankelijk voor museumbezoekers (die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs voor het museum) en voor leden/donateurs van NGV/GEA en Vrienden van Het Natuurhistorisch op vertoon van hun lidmaatschapskaart (zij hebben geen kaartje voor het museum nodig).

Zondag 24 november 2019 14:00 uur - Bram Langeveld: Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 (MV2) is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, ontstaan door een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter zand uit het Eurogeulgebied (Noordzee). Het grootste deel van de buitencontour van dit nieuwe land is een publiek toegankelijk strand. En dat blijkt een ware paleontologische schatkamer! Tientallen verzamelaars zoeken geregeld op dit strand en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak). Tijdens deze lezing staat origineel paleontologisch onderzoek aan MV2-vondsten centraal, maar is er uiteraard ook aandacht voor het Pleistoceen, het vissen naar zoogdierbotten met kotters, zandwinning uit het Eurogeulgebied en praktische tips voor het zoeken op MV2. Geconcludeerd mag worden dat Maasvlakte 2 een enorme schat aan fossielen en daarmee informatie levert, die ons in staat stelt steeds maar weer meer details te reconstrueren van het diverse leven dat de afgelopen 2,6 miljoen jaar de (toen meestal droog liggende) Noordzeebodem bevolkt heeft. Van mammoet tot reuzenalk…!