Wie zijn we, wat doen we

Het Natuurhistorisch wordt geëxploiteerd door de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam (KvK 41129339; BTW-nummer 0071.78.967.B.01) die een fijne subsidierelatie heeft met de gemeente Rotterdam. De organisatie is klein en heeft twee hoofdafdelingen, het museum (dat tentoonstellingen organiseert, publiek ontvangt en de collectie beheert) en Bureau Stadsnatuur, dat de flora en fauna van Rotterdam in kaart brengt en commercieel, in opdracht van derden, (stads)ecologisch onderzoek uitvoert. 

onze medewerkers

Onze missie

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een laagdrempelig museum voor alle leeftijden gericht op de (stads)natuur, natuurhistorie en het geologische verleden van de regio Rotterdam en daarbuiten. Met de collectie als basis biedt het museum middels kennis en educatie, publicaties, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur. Het museum zet daarbij een combinatie in van ernst en humor om waardering voor de natuur te kweken en het belang van mondiale biodiversiteit en de biodiverse stad te benadrukken.

lees meer

Onze geschiedenis

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kent sinds haar oprichting als Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van een Natuurhistorisch Museum te Rotterdam in 1927 een bewogen geschiedenis. Het begon op een zolder boven een meisjesschool aan de Schiedamsesingel en later bevond het museum zich enige tijd in Diergaarde Blijdorp. In 1988 verhuisde het museum naar de huidige locatie, Villa Dijkzigt in het Museumpark. Sindsdien heeft het museum wortel geschoten en een volwaardige plek ingenomen in het culturele aanbod van Rotterdam.

lees meer