Zoeken

Steun Het Natuurhistorisch

Het Natuurhistorisch is het kloppende, culturele, groene hart van Rotterdam. Jaarlijks leren en verwonderen vele tienduizenden bezoekers zich over biodiversiteit en stadsnatuur in ons museum. Het verlies van biodiversiteit wereldwijd is een groot probleem, en de vraag naar informatie en duiding is daarom groot. Dit is een van de redenen dat we zoveel bezoekers trekken en Het Natuurhistorisch maakt met haar tentoonstellingen en educatieve programma’s dan ook een aanzienlijke positieve maatschappelijke impact. En ook u kunt daaraan bijdragen! Het Natuurhistorisch ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam en genereert inkomsten uit kaartverkoop, ecologisch advieswerk en andere activiteiten. Voor projecten worden fondsen geworven. Maar de kosten stijgen harder dan de inkomsten. Om de kwaliteit van onze tentoonstellingen en andere activiteiten blijvend op peil te houden en de toekomst van het museum veilig te stellen, is daarom structureel meer geld nodig. In 2027 vieren we ons honderdjarige bestaan: helpt u ons mee om dat te halen? U kunt ons op verschillende manieren helpen, die we hieronder toelichten.

Schenken of nalaten
U kunt geld aan ons schenken of aan ons nalaten, als particulier of als bedrijf. Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam is een culturele ANBI-instelling en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan alle activiteiten van Het Natuurhistorisch.

Bovendien is voor particulieren een schenking aan Het Natuurhistorisch fiscaal extra aantrekkelijk. Binnen de daarvoor geldende regels kunt u uw gift namelijk aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Uw schenking levert Het Natuurhistorisch daardoor aanzienlijk meer op dan het u kost. U kunt eenmalig schenken of periodiek (voor minimaal vijf jaar). Een periodieke schenking is daarbij voor u fiscaal het gunstigst. We helpen u graag om een periodieke schenking samen af te stemmen en in orde te maken.

U kunt ook nalaten aan Het Natuurhistorisch. Dat kan middels een erfstelling: daarbij benoemt u Het Natuurhistorisch tot erfgenaam van een deel van uw nalatenschap. Het kan ook middels een legaat: dan geeft u in uw testament aan dat Het Natuurhistorisch een bepaald bedrag in geld of een roerend of onroerend goed ontvangt. Dat kan ook een aandelenportefeuille zijn.

Fonds op naam 
U kunt ook bij leven of als nalatenschap een fonds op naam oprichten. Zo leeft uw naam voort en wordt of blijft uw naam verbonden aan Het Natuurhistorisch. U kiest zelf de naam, bijvoorbeeld uw familienaam, en u bepaalt zelf waaraan het geld mag worden uitgegeven, mits dit binnen de doelstellingen van Het Natuurhistorisch ligt. Bij bedragen vanaf €50.000 is een fonds op naam mogelijk. We helpen u graag om een fonds op naam af te stemmen en in te richten.

Maak impact
We leven in een onzekere tijd, waarin de uitdagingen van de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis wereldwijd grote invloed hebben op alle facetten van de samenleving. In dit decor opereert ons museum als toegankelijk en inclusief platform voor het begrijpen van deze complexe crises. Daarnaast is ons museum ook de enige plek in de zuidelijke randstad waar iedereen zich kan verwonderen over de fantastische biodiversiteit van onze planeet. Verwondering leidt tot respect, en respect leidt tot behoud. Wilt u bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke impact? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij verkennen graag samen met u de mogelijkheden.