Zoeken

Bestuur

Het Natuurhistorisch wordt geëxploiteerd door de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam (KvK 41129339; BTW-nummer 0071.78.967.B.01) die een fijne subsidierelatie heeft met de gemeente Rotterdam. De organisatie is klein en heeft twee hoofdafdelingen, het museum (dat tentoonstellingen organiseert, publiek ontvangt en de collectie beheert) en de afdeling Bureau Stadsnatuur, dat de flora en fauna van Rotterdam in kaart brengt en commercieel, in opdracht van derden, ook (stads)ecologisch onderzoek uitvoert in de rest van de Randstad.

De Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft de ANBI status, met RSIN/fiscaalnummer 0071.78.967. Jaarverslagen kunt u hier vinden. Andere bestuurlijk relevante documenten zijn de Notitie Governance Code Cultuur & Risicobeheersing, het Bestuursreglement en het Directiestatuut. Het rooster van aftreden van het bestuur is hier te vinden. Momenteel is het bestuur van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam als volgt samengesteld:

mr G.W. (Warner) Roeters van Lennep
voorzitter

Nevenfunctie(s):

 • voorzitter stichting Zorg en Bijstand
 • secretaris van Stichting Concerto d' Amsterdam
 • secretaris van Stichting Find Sophia
mr Ph.H.F. (Philippe) König
secretaris

Nevenfunctie(s):

 • notaris bij Houthoff
 • general counsel International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey
 • voorzitter van Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"
 • secretaris Stichting 'European Foundation for Falconry and Conservation'
 • voorzitter Stichting Nationaal Overleg Valkerij Organisaties
 • voorzitter Stichting Arica Foundation for Education
prof.dr. T. (Tokameh) Mahmoudi
bestuurslid

Nevenfunctie(s):

 • hoogleraar Biochemie, Erasmus MC

 • NWO Adviesraad voor Scheikunde

D. (Daan) van der Esch MSc
penningmeester

Nevenfunctie(s):

 • Adviseur Deelnemingen, Gemeente Rotterdam
 • Beheerder en ontwerper van Voedselbos Sjetootje
ir M.M. (Monique) Fransen
bestuurslid

Nevenfunctie(s):

 • projectmanager online communicatie
 • voorzitter Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
S. (Saskia) Cornelissen MSc
bestuurslid

Nevenfunctie(s):

 • Coördinator Miljoenennota, Ministerie van Financiën 
 • Penningmeester Bring the Elephant Home
J.M. (Joanna) Keogh
bestuurslid

Nevenfunctie(s):

 • vrijwilliger bij Humanitas Home-Start
M.J. (Marianne) Boelens MBA MSc
bestuurslid

Nevenfunctie(s):

 • zelfstandig consultant digitale strategie