Zoeken

Jaarverslagen

Over alle activiteiten van Het Natuurhistorisch en de achtergronden daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd in een jaarverslag. Ze zijn hier vanaf het jaar 2010 beschikbaar, samen met de jaarrekening, als PDF. Het ingevulde 'Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen' is hier te downloaden.

Jaarverslagen van de Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam kunt u hier vinden.