Zoeken

Onze collectie

Voor Het Natuurhistorisch is de collectie het fundament van tentoonstellingen, museumlessen, onderzoek en publicaties. De verzameling telt ongeveer 400.000 'monsters' (collectie-eenheden) waarvan de basis ruim voor de oprichting van het museum (in 1927) gelegd werd, in 1859 om precies te zijn, toen de oude Rotterdamsche Diergaarde een collectie Oost-Indische schelpen en Nederlandse vogels verwierf. Deze en andere negentiende-eeuwse verzamelingen kwamen in 1939 in bezit van Het Natuurhistorisch. De grootste aanwas zat in de insecten (vooral vlinders en kevers) en weekdieren (schelpen). Deze deelverzamelingen vormen nog steeds het grootste deel van de collectie: 85% van het aantal objecten bestaat uit geleedpotigen (insecten, spinnen, kreeftachtigen) en weekdieren. Daarnaast is een breed spectrum van het dieren- en plantenrijk in de collectie vertegenwoordigd, vooral met een regionale, maar deels ook met een wereldwijde herkomst. Het aandeel gewervelde dieren, inclusief fossiele resten en recent skeletmateriaal, bedraagt ruim 9% van de totale collectie. Het herbarium vormt 5% van de collectie. Ruim 85% van de collectie is gedigitaliseerd en toegankelijk via de database. Liever laagdrempelig digitaal op expeditie in de collectie? Check dan Expeditie Online. Het Natuurhistorisch kent een actief collectiebeleid waarbij geregeld privéverzamelaars objecten of hun complete collecties schenken om te worden opgenomen in de museumcollectie. Als u overweegt natuurhistorische voorwerpen of een natuurhistorische collectie te schenken, neem dan contact op met de conservator.

meer over de collectie               collectiedatabase

Contact

Meer informatie over de collectie of onderzoek?
Neem contact op met de afdeling collectie. 

langeveld@hetnatuurhistorisch.nl
Bram Langeveld 010 2660463