Waar wij voor staan

Visie

De ambitie van Het Natuurhistorisch voor de lange termijn is het in een voor het publiek toegankelijk museumgebouw blijvend op niveau bewaren, aanvullen, beheren, bestuderen en exposeren van de natuurhistorische collectie die het museum (in casu de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam) in eigendom heeft. De collectie van het museum maakt deel uit van het nationaal natuurhistorisch erfgoed. Het museum wil blijven waar het is (Villa Dijkzigt in het Museumpark) en doen waar het goed in is: mensen van alle leeftijden en achtergrond informeren en verbazen over de diversiteit en veerkracht van de (stads)natuur, met de collectie én de kennis van Bureau Stadsnatuur als rijke bronnen. Met zijn activiteiten beoogt het museum ook promotie van aard- en biowetenschappen en (het bevorderen van) verantwoorde wetenschapscommunicatie. Gehuisvest in een gebouw dat klassieke en moderne architectuur naadloos met elkaar verbindt, combineren de sfeer en inrichting van Het Natuurhistorisch die van een klassiek natuurhistorisch museum en een eigentijds science center.

Motto

Het Natuurhistorisch is een doodleuk museum dat blijft verbazen.

Missie

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een laagdrempelig museum voor iedereen gericht op de (stads)natuur, natuurhistorie en het geologische verleden van de regio Rotterdam en daarbuiten. Met de rijke collectie als basis biedt het museum middels kennis en educatie, publicaties, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten een relativerende en opvallende kijk op de rijke en altijd verbazingwekkende natuur. Het museum zet daarbij een combinatie in van ernst en humor om verwondering op te wekken, waardering voor de natuur te kweken en het belang van mondiale biodiversiteit en de biodiverse stad te benadrukken.

Behalve de traditionele museale kernactiviteiten (bijeenbrengen, bewaren, beheren, bestuderen en exposeren van de collectie), richt Het Natuurhistorisch zich met zijn onderzoeksafdeling Bureau Stadsnatuur ook op zijn rol als natuurkennismakelaar en vraagbaak voor stadsbewoners, bestuurders en bedrijven. Vooral omdat de veranderende en groeiende stad - als biotoop - een steeds belangrijker leefgebied wordt voor mens, dier en plant.

Met zijn activiteiten beoogt het museum promotie van aard- en biowetenschappen en (het bevorderen van) verantwoorde wetenschapscommunicatie.

Positie

Het Natuurhistorisch is al een kleine eeuw actief in Rotterdam. Sinds 1988 gevestigd in het Museumpark, in het rijksmonument Villa Dijkzigt uit 1852, uitgebreid met een modern glazen paviljoen in 1996. Omringd door Kunsthal, Museum Boijmans van Beuningen, Het Nieuwe Instituut, Chabot Museum en Arminius vormt Het Natuurhistorisch de natuurlijke tak van het culturele hart van Rotterdam. Op nationale schaal is Het Natuurhistorisch een van de twaalf musea met een natuurhistorische collectie, verenigd in het samenwerkingsverband de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties.

Beleid

Het huidige beleid van het museum is verwoord in het beleidsplan 2017-2020, getiteld 'Het Natuurhistorisch, een doodleuk museum dat blijft verbazen' (PDF). Het beleidsplan 2021-2024 'Het Natuurhistorisch, een museum vol diversiteit' is hier te lezen.

Word Vriend van Het Natuurhistorisch

De Stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam helpt het museum met financiële bijdragen voor het prepareren van aanwinsten, om bijzondere aankopen te doen en voor het inrichten van tentoonstellingen.

Door Vriend te worden steunt u het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daarvoor krijgt u:
- een doorlopende gratis toegangskaart voor de kaarthouder met het gezin
- het museumtijdschrift ‘Straatgras
- uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen
- doorlopend 25% korting op de toegangsprijs van Diergaarde Blijdorp (voor maximaal vier personen)

Ja, ik word Vriend van Het Natuurhistorisch