Zoeken

Vacature: het bestuur zoekt een penningmeester

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (kortweg Het Natuurhistorisch) is een doodleuk museum voor iedereen gericht op de (stads)natuur, natuurhistorie en het geologische verleden van de regio Rotterdam en daarbuiten. Met de rijke collectie als basis biedt het museum met kennis en educatie, publicaties, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten een relativerende en opvallende kijk op de rijke en altijd verbazingwekkende natuur. Het museum zet daarbij een combinatie in van ernst en humor om verwondering op te wekken, waardering voor de natuur te kweken en het belang van mondiale biodiversiteit en de biodiverse stad te benadrukken. De onderzoeksafdeling Bureau Stadsnatuur speelt daarbij een unieke en belangrijke rol.

Het museum heeft een structurele subsidierelatie met de Gemeente Rotterdam, en heeft verder inkomsten uit entreegelden, publieksactiviteiten, Bureau Stadsnatuur en subsidies / schenkingen. Jaarlijks trekt het museum ongeveer 60.000 bezoekers.

Bij het museum werken 25 mensen. Het bestuur van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam draagt, samen met de tweekoppige museumdirectie, zorg voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het beleid.

Wegens het aflopen van de termijn van een van de bestuursleden is het bestuur op zoek naar een

PENNINGMEESTER

met kennis en ervaring op het terrein van financiën (van gesubsidieerde instellingen), bedrijfsvoering en risicobeheersing, en het opstellen van (investerings)plannen voor de lange termijn.

De penningmeester heeft een actieve rol bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening, en staat daarbij in nauw contact met de museumdirectie en de (externe) financiële administrateur.

Het betreft een onbezoldigde functie. Gevraagd wordt een beschikbaarheid van ten minste een termijn van vier jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar (in januari, maart, mei, september en november). Voor de penningmeester is de tijdsbelasting in februari/maart het hoogst in verband met de jaarstukken.

De Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam hanteert de drie codes (Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Code Fair Practice) en streeft ernaar het bestuur en de museummedewerkers een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Rotterdamse bevolking te laten zijn.

Inlichtingen en reacties: Kees Moeliker (directeur) 06 53778445  moeliker@hetnatuurhistorisch.nl

Schriftelijke reacties graag uiterlijk 16 juni 2023, liefst per e-mail.

Download hier de volledige vacaturetekst