Lezing en excursie 6 oktober 2019: Wat leeft er op groene daken?

Het dak is niet echt een plek waar je veel dieren verwacht. Op groene daken in de stad komen echter veel soorten insecten voor, afhankelijk van de inrichting van dat dak. Onderzoeker Marco Tanis van Bureau Stadsnatuur onderzoekt het voorkomen van insecten op groene daken in diverse steden, waaronder in Rotterdam. Wanneer is een groen dak het meest interessant voor insecten? Welke factoren spelen hierbij een rol? En welke soorten kun je verwachten op een groen dak?

 

In de Week van de Biologie geeft Marco Tanis een lezing over zijn onderzoek en de uitkomsten hiervan. Na de lezing is er de mogelijkheid voor een kleine groep mensen voor een aansluitende excursie. De onderzoeker neemt je mee naar de daktuin van het Erasmus MC, waar je alles krijgt te zien en te horen over biodiversiteit op daken. Tijdens deze week is ook de fototentoonstelling Stadsnatuur onder de loep - foto’s van Judith Tielemans te zien. Deze tentoonstelling belicht het werk van de stadsecoloog en er is ook aandacht voor dieren op groene daken.

 

De lezing start zondag 6 oktober om 11.30 uur. De lezing en excursie zijn gratis met een geldig toegangsbewijs voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Voor de excursie is inschrijven verplicht via info@hetnatuurhistorisch.nl. Het maximumaantal deelnemers voor de excursie is 15 personen. Vol is vol!