Zoeken

Programma voorjaar 2019

17 februari 2019 - Richard van Duin, Wat als er iets niet klopt aan het hart?
Van muis tot olifant en van mens tot slang, elk dier heeft een hart. Waarom is deze kleine spier zo belangrijk? En hoe blijft het kloppen, zelfs tijdens de slaap? Waarom klopt het sneller bij beweging? En wat kan er misgaan met het hart? Wat als het niet klopt? Medisch bioloog Richard van Duin doet onderzoek naar hart- en vaatziekten, en vertelt in dit college alles over het menselijk hart, maar ook over harten van andere dieren. Wat hebben zij gemeen? En waarin zijn ze juist verschillend? Het hart is de enige spier in een lichaam dat een heel leven werkt, zonder ooit te rusten. We staan er niet bij stil, maar eigenlijk is het hart nooit uit!

17 maart 2019 - Geeske van Woerden, Hoe onthoud je dingen?
Naar school gaan, doe je niet voor niets. Je leert om later een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Dat leren gaat niet vanzelf, daar moet je wel wat voor doen. Wat gebeurt er in je hersenen als je leert? Welke hersengebieden zijn daarvoor nodig? En hoe belangrijk is het dat je een geheugen hebt? Welke trucjes kan je gebruik om makkelijker of beter te onthouden? Dr. Geeske van Woerden, onderzoeker in het Erasmus MC, vertelt over de hersenen tijdens het leren en hoe lastig het is als je dat niet meer kan

21 april 2019 -  Ad van den Berge, Wonen in de Noordzee zeerovers?
Zo klein als een zeeotter, groot als een bultrug, vriendelijk als een zeekoe of koddig als een grijze zeehond. Vergis je niet! Ad van den Berge, van Zeezoogdierenhulp Nederland-Zuid, vertelt over de zeebewoners van de Noordzee. Eens waren ze met nog maar weinig, maar nu er herstel is van de populatie zeezoogdieren wordt het weer gevarieerd in de Noordzee. Hoe zijn deze aantallen hersteld, hoe bewaken ze hun territorium en is die koddige grijze zeehond echt het grootste roofdier van Nederland? Of toch de bruinvis? Waarom stranden juiste deze zeedieren op onze kust? Wie houdt deze strandingen bij en waarom? Ad is bekend met de procedures en gunt ons een kijkje in het werk van zeezoogdierenhulp.   

19 mei 2019 - Yanelle Braumuller, Een dino in de lucht, was dat raar?
Dinosauriërs en vogels zijn eigenlijk helemaal niet zo verschillend. Nog sterker: vogels zijn zelfs dinosauriërs! Onderzoek naar dino’s en hun sporen laat zien dat vogels eigenlijk vliegende dino’s zijn. Kijkend naar skeletten van dinosauriërs en vogels, vind je veel overeenkomsten maar ook verschillen. Hoe zijn de dino’s gaan vliegen? Wanneer en waarom? Dinodeskundige Yanell Braumuller vertelt over veranderingen bij dino’s voordat ze door de lucht konden zweven als vogels. Na het college kijk je nooit meer hetzelfde naar een vogel…