Museumweek: wilde bijen zijn ons echte goud

Wij pronken in de Nationale Museumweek (8 t/m 14 april 2019) met een serie wilde bijen, waarvan onze collectie alleen al uit Rotterdam 1251 zorgvuldig geprepareerde exemplaren van 99 soorten bevat. De oudste werd in 1916 verzameld. Er zitten zeldzaamheden als gele hommel en klaverdikpoot tussen, maar ook algemene soorten als rosse metselbij en roodgatje.

 

Wilde bijen en hommels hebben het zwaar. De helft van alle 358 Nederlandse soorten is bedreigd. Ze zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening en dus ook van groot maatschappelijk belang. Om de huidige achteruitgang te kunnen duiden is een overzicht nodig van bijensoorten en hun verspreiding door de tijd heen. Natuurhistorische collecties zijn de enige betrouwbare bron van dergelijke historische gegevens.

 

Deze opgeprikte wilde bijen zijn dus ons echte goud. Ze geven een blik op de diversiteit van bijen en hommels over de afgelopen honderd jaar en helpen onderzoekers de oorzaak van hun achteruitgang te achterhalen, zodat we actie kunnen ondernemen om de wilde bijen te redden.

 

Zaterdag 13 en zondag 14 april is het Bijenweekend in Het Natuurhistorisch, met op zaterdag zaadbommen maken voor kinderen, en zondag een heuse bijscholing (hoe wilde bijensoorten herkennen) met aansluitend, samen met een bijenkenner naar buiten om de kennis in de praktijk te brengen. >> klik hier voor meer info <<