Zoeken

'stadsNatuur' ecologie van de gebouwde omgeving

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam presenteert 'stadsNatuur', een vernieuwende presentatie over natuur in de stad. Bezoekers zien in een 8 minuten durende, 360° draaiende film - waarbij men als het ware op het dak van Rotterdam staat - reigers op vissenjacht, korstmossen op dakpannen, vetgevoerde stadsduiven, gierende gierzwaluwen, muurplanten op kademuren, meeuwen op vuilnis en meer hoogtepunten uit de stadsnatuur.

Behalve de bewegende beelden toont 'stadsNatuur' ook bijpassende topstukken uit de collectie van het Natuurhistorisch Museum, waaronder de eerste nijlgans die zich in Rotterdam vestigde (in 1972), zeldzame muurplanten van de oude Willemsbrug en een nest van een stadsduif dat geheel is opgebouwd uit ijzerdraad. Samen met aanvullende teksten, schema's en foto's maakt deze presentatie duidelijk dat de stad een geheel eigen natuur kent die vaak rijker is dan het omliggende (platte)land.

'stadsNatuur' is een semi-permanente presentatie die duurt tot medio 2003.

De tentoonstelling duurt t/m medio 2003.