Zoeken

100 jaar Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

'Een Eeuw Nieuwsgierig'
van 13 april 2002 t/m 14 juli 2002

 

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam presenteert tot en met 14 juli 2002 een tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Met deze jubileumtentoonstelling wordt stilgestaan bij de rijke geschiedenis van deze actieve vereniging.
Kenmerkend voor de KNNV is de interesse voor juist heel gewone en alledaagse natuur. De natuur waar we allemaal mee in aanraking komen. Natuur die dichtbij huis te vinden is. Dat blijkt onder andere uit hun waarnemingsonderzoeken waar bijvoorbeeld de mussenstand of de hoeveelheid paddestoelen in Nederland in kaart wordt gebracht. De KNNV is ook altijd trouw gebleven aan hun sterke filosofie van voortschrijdend inzicht: kijken wekt nieuwsgierigheid; dan ga je waarnemen – ècht kijken; vervolgens wil je ook weten en dat leidt tot studie; en als je kennis hebt ga je beschermen en bevorderen. Deze typerende manier van werken komt terug in de tentoonstellingsopzet waar voor de bezoeker veel te ontdekken valt.

De tentoonstelling is geconcentreerd rond een grote kabinetkast waarin van alles te zien, te horen en te voelen is. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende waarnemingsprojecten van de KNNV, waarbij aan mensen wordt gevraagd bij te houden hoeveel dieren en planten ze van een bepaalde soort zien. De KNNV doet ook onderzoek naar bijvoorbeeld korstmossen en brandnetels. Door de hele ruimte kan de bezoeker zelf op zoek gaan naar de wonderen van de natuur. Wat is dat eigenlijk voor vogel in de tuin? Hoe groeit een boon tot een plantje?
De tentoonstelling is een mooi voorbeeld van natuurbeleving die elke dag opnieuw kan worden meegemaakt. Een tentoonstelling over natuur om ons heen. Een tentoonstelling die nieuwsgierig maakt. EEN EEUW NIEUWSGIERIG was eerder te zien in en is gemaakt door Kasteel Groeneveld, Baarn.