Zoeken

Door Alle Lagen

keramische objecten van Katja Tempelaars

Beeldend kunstenares Katja Tempelaars (1969) maakt gelaagde keramische objecten, opgebouwd uit platen klei in combinatie met papier of natuurlijke materialen zoals mos en zand. Zij is geïnspireerd door geologische verschijnselen: gestapelde en golvende steenlagen in dwarsdoorsneden van rotsen.
In eerdere werken legde zij een beeldend en inhoudelijk verband tussen de natuurlijke gelaagdheid, de stratificatie in rotswanden en de gelaagdheid van opengeslagen boeken of papier. In haar meest recente werk blijft de gelaagdheid, maar geleidelijk verschuift het thema zich in de richting van 'groei'. Zij combineert vormen uit de geologische dode natuur met groei in de levende natuur, onder andere in een reeks abstracties van haar eigen zwangerschap.

De tentoonstelling duurde van 24 april t/m 29 mei 2005.