Afspraak in het Park

'Afspraak in het Park - wat boombast kan vertellen' met werk van de Vlaamse kunstenaar André Génard is een tentoonstelling van in bomen gekerfde boodschappen en beeltenissen. De expositie duurt t/m 15 april 2007

André Génard (1954) was als student Vrije Grafiek op zoek naar de grenzen van het discipline. Hij vond dat 'grafiek' is afgeleid van het Griekse 'grafein', wat 'kerven' betekent. En zo kwam het dat hij tijdens een bezoek aan een park de in bast van beukenbomen gekerfde 'grafismen' opmerkte en ging verzamelen. De zachtheid en redelijke effenheid van de beukenboombast vormt kennelijk een aantrekkelijk vlak om in te kerven. Génard gaat zonder kettingzaag te het werk, maar met een methode waarbij hij een aantal lagen vloeibaar latex op de boom schildert waarna hij de zo verkregen mal moeiteloos (zonder kwalijke gevolgen voor de boom) kan verwijderen. Vervolgens brengt de kunstenaar (afwisselend) een laagje lijm en een laagje papier aan op de mal (acht lagen in totaal). Het papier wordt daarna met een droge borstel tot in de fijnste details van de mal geklopt. Resultaat is een zeer gelijkende 'print' in papier, conceptueel nauw verwant met de originele drager, de boom. Onder de titel 'Afspraak in het Park' stelt Génard 13 van deze afdrukken tentoon, afkomstig van originelen uit het Vondelpark, de Haarlemmerhout en een aantal bossen in Vlaanderen. Impulsief gekerfd in de vrije natuur vertegenwoordigen de getoonde werken de meest pure vorm van Vrije Grafiek.

"In tegenstelling tot spuitbuskunst, gaat het hier om graffiti in de echte betekenis van het woord." aldus Génard die het inkerven niet beschouwt als een soort vandalisme, maar juist de overeenkomst ziet met grottekeningen uit de oertijd. De oudste inkerving in de serie is bijna 300 jaar oud en sommigen zijn zeer indringend, zoals die van het portret van de militair met rechts naast zijn hoofd een kogelvormige inkerving die zijn dood symboliseert.

Museum gesloten | closed

Het Natuurhistorisch is in verband met de coronamaatregelen voorlopig gesloten.

Het Natuurhistorisch gaat online doodleuk door! Bezoek 'Museum Online' op onze website.

Wij kunnen in deze coronatijd best wel wat vrienden gebruiken! Meld je hier aan en ontvang het boek 'Natuurschatten' als welkom. 

Voor kinderen is er een gratis zoekkaart waarmee je buiten (en later als het museum weer open is) ook in het museum naar stadsdieren kunt speuren.