Zoeken

de Natuur, de Mens en de Tijd

Voor de tentoonstelling 'de natuur, de Mens en de Tijd' maakte Jean Bilquin enige tientallen aquarellen rond het thema 'de Natuur, de Mens en de Tijd'. Met 'de Natuur' verwijst Bilquin vooral naar een wereld waar de mens en het dier in zijn omgeving als een detail verschijnt, zoals bijvoorbeeld in de werken van de schilder en tekenaar Jan van Goyen (1596-1656). 'de Mens en het Dier' kan gezien worden als teken van aanwezigheid. 'de Tijd' - zichtbaar gemaakt door de ruïnes in het landschap -   staat voor het heden als voortdurende overgang tussen verleden en toekomst. "Nostalgie wordt vandaag beleefd" aldus Bilquin.

Jean Bilquin (Gent, 1938) woont en werkt in Drongen, België. Tot 1957 krijgt hij een opleiding als graficus en volgt tegelijkertijd les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Van 1967 af wijdt hij zich uitsluitend aan de kunst, maakt schilderijen, tekeningen, grafiek, en beeldhouwkunst. Van 1979 tot 2002 doceert hij schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, thans Hogeschool. 

In de eerste schilder- en tekenperiode gaat Bilquin's aandacht naar de hem omringende werkelijkheid en het dagelijkse leven. Naar het einde van de jaren '60 van de vorige eeuw treedt verandering op: de vormen en de thema's worden mysterieus, de realiteit is minder concreet en hij maakt ook sculpturen die als silhouetten zijn uitgesneden. Zijn fantasie breekt los, illusie en werkelijkheid doorkruisen elkaar en scheppen een bevreemdende sfeer. Er ontstaan kosmische landschappen waar de mens uit verbannen is. 

Na 1978 blijven enkel nog kleine tekens over, eerst in ruimtelijke landschappen van zachte kleuren die geleidelijk aan groter en heviger van kleur worden en waar de materie soms zeer dik wordt aangebracht. Rond 1984 komt de menselijke gedaante als in een metamorfose uit de materie te voorschijn, dikwijls als gestalten zonder gelaat. De laatste jaren ontstaan de meeste werken zowel schilderijen, tekeningen, grafiek en sculpturen vanuit mythologische en klassieke thema's, zoals van Ovidius, Orpheus figuren, Het Laatste Avondmaal, 't Ros Beiaart. 

De tentoonstelling loopt van 2 december 2006 t/m 4 maart 2007