Zoeken

Het is Gevaarlijk in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

In maart 2000 werd door een Urker viskotter in het zuidelijke deel van de Noordzee een kaak van een sabeltandtijger (Homotherium latidens) opgevist. De kaak werd gedateerd op een ouderdom van 28.000 jaar terwijl eerder werd aangenomen dat de soort 300.000 à 400.000 jaar geleden uitstierf. Deze <link file:1044 download file>sensationele vondst en nieuw wetenschappelijk onderzoek zijn het uitgangspunt van een expositie over de sabeltandtijger met als hoogtepunt een door <link http: www.manimalworks.com external-link-new-window external link in new>Remie Bakker gereconstrueerd, levensgroot model van dit krachtige roofdier. De tentoonstelling start op 1 september 2007.

De tentoonstelling schetst de Noordzeebodem als rijke vindplaats van fossiele resten van zoogdieren uit het Pleistoceen (de IJstijd) en geeft een natuurgetrouw beeld van de sabeltandtijger, zijn evolutie en leefgebied (de ‘mammoetsteppe’) in het destijds droog liggende Noordzeegebied, met ruime aandacht voor twee van zijn belangrijkste prooidieren, de wolharige neushoorn en de steppewisent.

De originele onderkaak wordt tentoongesteld, samen met tanden, kiezen en kaken van leeuw, hyena en wolf: roofdieren die gelijktijdig met de sabeltandtijger de mammoetsteppe onveilig maakten.
 
De natuurgetrouwe reconstructie van de sabeltandtijger wordt geflankeerd door een bronzen afgietsel van zijn complete schedel. Bezoekers kunnen hieraan zien (en voelen) waarom juist deze katachtige ‘sabeltandtijger’ genoemd wordt, en waarom de gebitten van hyena, wolf en leeuw erbij in het niet vallen.
 
‘Het is Gevaarlijk in het Natuurhistorisch Museum - de sabeltandtijger in Rotterdam’
duurt van 1 september t/m 25 november 200