Zoeken

Evolutie van de menselijke geest

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam presenteerde van 1 augustus t/m 1 november 2009 de tentoonstelling ‘Evolutie van de menselijke geest’ met werk van prof. dr A.C. Drogendijk. 

Na zijn emeritaat als hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde aan de Erasmus Universiteit houdt Aat Drogendijk zich al meer dan tien jaar bezig met schilderen om zijn gevoelens, gedachten en kennis van de natuur uit te beelden. Hij gebruikt daarbij een eigen schildertechniek, aan te duiden als ‘schilderplastiek’. De werken zijn samengesteld uit ontworpen, uitgezaagde en daarna gekleurde figuren uit hardboard, vastgelijmd direct of middels een plat voetje op een eveneens gekleurde onderlaag van houtvezelplaat. Samen met de daardoor ontstane schaduwen wordt de expressie van de werken op een bijzondere manier versterkt. 

De negen werken die in het Natuurhistorisch Museum geëxposeerd werden, zijn getiteld Ons heelal, Onze aarde, Leven, Bewustzijn, Zelfbewustzijn, Godheid, Empathie, Intelligenties en Computergeest. Over het werk ‘Bewustzijn’ schrijft Drogendijk: ‘In de ontwikkeling van de apen deed zich, mede als basis voor een toenemende graad van bewustzijn, een toeneming van het hersenvolume voor. Uit in Afrika levende apen zijn mensen geëvolueerd die zich van daaruit in de laatste twee miljoen jaar over de aarde verspreidden. Op de schilderplastiek zijn afgebeeld, tegen een toenemend lichtgekleurde achtergrond, de schedelomtrekken van een hedendaagse mensaap (chimpansee), een vroegere aapmens (Australopithecus africanus), drie vroegere menssoorten (Homo habilisHomo erectus en Homo neanderthalensis) en de huidige mens (Homo sapiens).’