Zoeken

Dieren in Beeld

Coba Koster (1951) kneedt haar vlakke klei tot compacte dierplastieken. Haar voorliefde voor pluimvee blijkt uit een mooie serie volumineuze kippen, eenden en ganzen, maar zij weet ook kleiner gevogelte zoals de hop en het winterkoninkje, zonder franje en opsmuk te boetseren. Tegenwoordig vat zij ook zoogdieren in brons. Hoewel de beelden van Coba Koster levendigheid uitstralen, is het niet haar doel om biologisch volmaakte evenbeelden te maken. Juist door de vingerafdrukken die zij achterlaat op haar creaties verbeeldt zij een dierenwereld die meer is dan een blauwdruk van de werkelijkheid.

In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam toonde Coba Koster een overzicht van haar dierplastieken. ‘Dieren in Beeld’ duurde t/m 7 maart 2010.