Zoeken

Karel Schot (1927-1980)

foto’s van de Vogelmeester

Karel Schot (1927-1980) had zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontpopt tot één van Rotterdams meest inspirerende natuurkenners. Hij was onderwijzer op verschillende Rotterdamse scholen en schreef daarnaast in ondermeer het Rotterdams Nieuwsblad en het Vrije Volk.

Karel wist door zijn lessen, maar ook door de oprichting van een Natuurstudieclub vele Rotterdammers al in hun jeugd in aanraking te brengen met de natuur in en om hun eigen stad. Nog steeds denken veel Rotterdammers met warme gevoelens terug aan de tijd dat zij les kregen van Karel Schot. 

Zijn betrokkenheid bij zowel zijn leerlingen als de natuur leidde tot het ontstaan van de befaamde ‘Vogelklas’ waarin hij met kinderen zieke en gewonde vogels oplapte en buiten weer vrijliet. Na het onverwachte en vroegtijdige overlijden van Karel in 1980 heeft de hieruit voortgekomen Stichting Vogelklas Karel Schot zich ontwikkeld tot één van de modernste vogelopvangcentra van Nederland.

Deze kleine expositie bestond uit vijftien foto’s gemaakt door Karel Schot, afkomstig uit het archief van de Stichting Vogelklas Karel Schot. Het zijn beelden die zijn blik op de natuur in de zich ontplooiende havenstad kenschetsen. Daarnaast illustreerden deze foto’s ook de wijze waarop hij mens en dier met elkaar in contact wist te brengen.

De tentoonstelling duurde van 15 april t/m 4 juli 2010.