Zoeken

Op Zee

Een reuzenalbatros, bekersponzen, zeeprikken, spinkrabben, doopvontschelpen, meeuwen, zeeduikers, jan-van-genten, haaieneieren, walvisbotten, alken en zeekoeten. Alle mogelijke dieren van de zee - allemaal uit eigen collectie - zijn voor de tentoonstelling ‘Op Zee’ uit het depot gehaald. Sommige collectiestukken, waaronder een oude, opgezette reuzenalbatros en een pas verworven collectie eikapsel van haaien en rogge-eieren zijn nooit eerder te zien geweest. Ze werden  t/m 7 maart 2010 tentoongesteld, samen met twee modellen van vissersboten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.

Blikvanger van 'Op Zee' was de reuzenalbatros (Diomedea exulans) die in 1876 nabij Kaap de Goede Hoop werd verzameld en met het schip ‘Schaldis’ in België terecht kwam. Aldaar heeft de opgezette vogel onbepaalde tijd een café in Oostende gesierd. De albatros kwam in 2002 in het bezit van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Na een grondige schoonmaakbeurt, waarbij de nicotine er vanaf droop, ziet het historische preparaat er weer fris uit.