Zoeken

Terra Nostra

Onder de titel ‘Terra Nostra’ exposeerde fotografe en kunsthistorica Peet Hiddink een serie natuurfoto’s die de aandacht vestigen op ‘moeder aarde’, onze planeet. Het zijn foto’s van de drie elementen - aarde, water en lucht - met de nadruk op ‘de aarde’. Zowel meer abstracte als figuratieve beelden worden getoond, soms met een robuuste uitstraling, dan weer fragiel; grafisch of meer poëtisch. Peet Hiddink wil graag de focus van het publiek verleggen van onze consumptiemaatschappij terug naar de natuur: “Door onze manier van leven zijn we voor een groot deel het contact met de natuur/aarde kwijt geraakt. Ik wil de mensen door mijn foto’s weer confronteren met de soms bijna bovenaardse schoonheid ervan; een extra stimulans om ons in te zetten voor het behoud van de aarde!”.


‘Terra Nostra - foto’s van Peet Hiddink’ duurde van 10 juli t/m 10 oktober 2010