Zoeken

'Kijk wat ik gevonden heb!'

Wel eens een mammoet geroken? Of een fossiele hyenadrol gezien? Een jeugdarts, een douanebeambte, een vishandelaar en andere leden van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) lieten van 6 april t/m 29 september 2013 in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zien dat iedereen, ongeacht beroep en leeftijd, bijzondere fossielen kan vinden. In het museum toonden ze topstukken uit hun privécollecties. 

In de tentoonstelling exposeerden leden van de werkgroep hun dierbaarste zoogdierfossielen en vertellen ze hoe en waar zij deze vonden. Francien Dieleman (jeugdarts) neemt een fossiele woelmuiskies onder de loep. Walter Langendoen (eigenaar elektronicawinkel) heeft een neus voor fossiele hyenadrollen en laat zijn groeiende verzameling zien. Dick Mol (douanebeambte) trok een mammoet met huid en haar uit de Russische permafrost. Klaas Post (vishandelaar) ontdekte een overblijfsel van een onbekende, uitgestorven soort dolfijn in een kist fossiele botresten. Sander Schouten (student cultureel erfgoed) vond een stuk van een fossiele mensenschedel op het strand. Kommer Tanis (zeevisser) viste een fraaie fossiele otterkaak op. Ook andere WPZ-leden stelden prachtfossielen voor deze expositie beschikbaar, van beverkies tot walrustanden en tenen van een wolharige neushoorn.

De WPZ brengt al dertig jaar amateur- en beroepspaleontologen samen en wil met de tentoonstelling ‘Kijk wat ik gevonden heb!’ iedereen enthousiast krijgen voor het zoeken naar en het verzamelen en bestuderen van zoogdierfossielen uit het Pleistoceen (circa 2,5 miljoen – 10.000 jaar geleden) van Nederland. Het resultaat van dertig jaar fossielen zoeken en bestuderen is een groot aantal collecties met museale kwaliteiten en veel kennis over de zoogdieren die in Nederland in de oertijd rondliepen.

Wilt u mee met de excursie naar Maasvlakte 2 om fossielen te zoeken onder deskundige leiding? Zie de website Pleistocene Mammals voor meer informatie. Inschrijven is verplicht: klik hier voor het formulier