Zoeken

Swim, Fish, Swim! - ruim baan voor haring, steur en zalm

In de tentoonstelling Swim, Fish, Swim! gingen de Haringvlietsluizen op een kier en kregen trekvissen weer de ruimte. Op een steenworp afstand van Rotterdam keert de dynamische deltanatuur van het Haringvliet terug, met gevolgen voor de kleinste bergbeekjes elders in Europa. Een natuurgebied voor mens en dier, om van te genieten. De expositie duurde van 17 maart t/m 28 oktober 2018.

Ooit zwommen elften, palingen, steuren en zalmen ongestoord tussen Noordzee en grote rivieren als Rijn en Maas heen en weer. De ene trekvis doorkruiste ons land om eitjes te leggen hoog in de Zwitserse Alpen, de andere kwam juist uit die bergen stroomafwaarts om op zee te paaien. Het Haringvliet was één van de belangrijkste toegangspoorten van onze dynamische delta.

Haringvlietdam op een kier
Lang stootten trekvissen hun neus tegen de deuren van de Haringvlietsluizen, die sinds 1971 de waterveiligheid waarborgen. Ze konden er niet meer door! Het voor flora en fauna zo belangrijke overgangsgebied tussen zoet en zout water verdween. Met het regelmatig op een kier zetten van de sluizen kwam daar eind 2018 verandering in.Vissen kunnen makkelijker de Haringvlietdam passeren. Het Haringvliet is weer een internationaal kruispunt voor vissen, vogels en mensen geworden.

Van 17 maart tot en met 28 oktober 2018 liet het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met de expositie en het spel Swim, Fish, Swim! zien hoe waterveiligheid en herstel van natuur hand in hand gaan en hoe de kwaliteit van leven van mens en dier samenhangt. Welkom terug haring, steur en zalm! Expositie en spel gaan na oktober 2018, net als trekvissen, op reis door de rest van Nederland.

Swim, Fish, Swim!, een productie van Haarlemamsterdam, werd met steun van de Nationale Postcode Loterij mede mogelijk gemaakt door Droomfondsproject Haringvliet, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.